6) Chirurgická liečba karcinómu pažeráka

Ján Škultéty Zhodnotenie celkového stavu pacienta Interné vyšetrenie – je základné predoperačné vyšetrenie, ktoré sa pri podozrení na závažné systémové ochorenie dopĺňa o špecializované vyšetrenie (kardiologické, diabetologické, nefrologické apod.). Pre posúdenie stavu nutrície, podľa ktorej sa riadi predoperačná príprava využívame okrem vyšetrenia bežných laboratórnych hodnôt hladinu celkových bielkovín v sére, hladinu albumínu, transferínu a parametre pečeňových testov.

4) Chirurgická liečba nádorov tenkého čreva

Ján Škultéty I. Nezhubné nádory tenkého čreva Leiomyómy Sú najčastejšími nezhubnými nádormi tenkého čreva. Vyskytujú sa v 40 % všetkých nezhubných nádorov tenkého čreva. Môžu rásť do lúmenu alebo navonok tenkého čreva. Rozhodnutie o zhubnosti zo zmrazených rezov je často obtiažne. Pri nádoroch väčších ako 4 cm treba počítať s malignitou.