7) Transplantácia pri nádoroch pečene

Štefan Hrušovský Michal Piják Miroslav Žigrai Mária Belovičová Indikácie transplantácie pečene pre zhubné nádory je vo všeobecnosti pomerne limitovaná. Jednou z indikácií na transplantáciu pečene je hepatocelulárny karcinóm. Pri hepatocelulárnom karcinóme v cirhóze pečene má transplantácia pečene oproti resekčným chirurgickým postupom svoje jednoznačné prednosti, lebo je kuratívna z hľadiska cirhózy pečene a môže byť kuratívna z hľadiska hepatocelulárneho karcinómu. Najlepšie […]