3) Diagnostika nádorov pečene

Viera Lehotská Rádiologická diagnostika pečene sa zameriava v prvom rade na detekciu a tkanivovú charakteristiku suspektných primárnych a/alebo sekundárnych pečeňových tumorov pred plánovanou chirurgickou liečbou na zistenie celkového rozsahu (staging) choroby, na monitorovanie efektu aplikovanej liečby, celkové zhodnotenie stavu žlčových ciest, ako aj na cielené vyhľadávanie (skríning) pečeňových neoplázií u rizikových skupín populácie.