3) Chirurgická liečba neuroendokrinných nádorov tráviaceho systému

Peter Kothaj Neuroendokrinné nádory gastrointestinálneho traktu sú liečiteľné chirurgicky. Pacienti s týmito nádormi sa na chirurgické oddelenia dostávajú po tom, ako sa u nich neuroendokrinný nádor laboratórne a klinicky dokáže a zobrazovacou metódou presne lokalizuje. Tieto nádory majú spoločnú tendenciu k metastázovaniu – dominantne do lymfatických uzlín a do pečene. Preto treba predoperačne vyšetriť aj tieto miesta možného metastázovania.

5) Systémová terapia neuroendokrinných nádorov

Tomáš Šálek Patrik Palacka Neuroendokrinné nádory patria medzi zriedkavo sa vyskytujúce malígne ochorenia. Na Slovensku sa diagnostikuje približne 50 nových prípadov za rok. Vzhľadom na raritný výskyt neuroendokrinných tumorov sú skúsenosti s ich diagnostikou a terapiou pomerne malé. Súbory pacientov – referované v svetovej odbornej literatúre – zvyčajne obsahujú niekoľko desiatok pacientov, pričom väčšinou ide o súbory jednotlivých autorov […]

6) Neuroendokrinné nádory tráviaceho traktu, charakteristika, klinika, diagnostika a liečba

Rudolf Hyrdel Ide o široké spektrum nádorov so spoločnými charakteristickými vlastnosťami, ktoré sa v mnohom výrazne líšia od „klasických“ GI nádorov. Podmienkou objavenia a poznávania NET bolo objavenie ich produktov – tkanivových peptidových hormónov a poznanie ich funkcie. Do skupiny NET tráviaceho traktu patria: 1. neuroendokrinné nádory pankreasu (ostrovčekové nádory), 2. karcinoidné nádory žalúdka a črevného traktu.