8) Chemoterapia a chemo-rádioterapia karcinómu pažeráka

Tomáš Šálek Jozef Dolinský Zuzana Dolinská Približne 50 % pacientov s karcinómom pažeráka sa diagnostikuje v pokročilom štádiu s neresekovateľným – lokálne pokročilým, resp. metastatickým ochorením s očakávaným prežívaním v priemere od 6 do 9 mesiacov. V tomto štádiu sa pacienti dožívajú 5 rokov len výnimočne. Pacienti s metastatickým alebo lokálne pokročilým karcinómom sú liečení paliatívnou terapiou – t. j. chemoterapiou, rádioterapiou, […]

8) Chemoterapia karcinómu žalúdka

Tomáš Šálek, Jana Obertová Kľúčovou liečebnou modalitou karcinómu žalúdka zostáva chirurgický zákrok, ktorý ako jediný poskytuje šancu na vyliečenie pacienta. Rádioterapia a chemoterapia sa používajú buď spolu v kombinácii s chirurgickým zákrokom alebo u pacienta s neresekabilným ochorením. Prognóza pacientov s karcinómom žalúdka závisí od štádia ochorenia. Údaje z posledného desaťročia hovoria len cca o 20 % pacientov s lokalizovaným ochorením v čase stanovenia diagnózy.

6) Systémová terapia nádorov tenkého čreva

Tomáš Šálek Patrik Palacka Onkologické ochorenia žalúdka a konečníka s vysokou incidenciou a mortalitou predstavujú závažný spoločenský problém, ktorému je venovaná veľká pozornosť. Napriek tomu, že tenké črevo má 95 % slizničného povrchu tráviaceho systému a 75 % jeho dĺžky, z tohto orgánu vychádzajú onkologické ochorenia len raritne. V Spojených štátoch je ročne diagnostikovaných 4 800 nových prípadov rakoviny tenkého čreva, pričom […]

10) Systémová terapia karcinómu konečníka a hrubého čreva

Tomáš Šálek Zuzana Hlavatá V liečbe kolorektálneho karcinómu (KRK) jednoznačne dominuje chirurgia. Samotný chirurgický výkon je základom kuratívnej liečby kolorektálneho karcinómu. Predpokladom kurability je však včasne zistené, málo pokročilé ochorenie (štádium podľa Dukesa A a B, štádium I a II podľa AJCC/UICC).

6) Systémová terapia hepatocelulárneho karcinómu

Tomáš Šálek Zuzana Syčová-Milá Primárne nádory pečene patria medzi tie ochorenia, kde jedinou terapeutickou modalitou s kuratívnou intenciou stále zostáva chirurgická terapia (resekcia nádoru resp. transplantácia pečene). Túto liečbu je však možné realizovať približne len u jednej štvrtiny pacientov. V čase diagnózy má 80 % pacientov neresekovateľnú chorobu alebo metastatické ochorenie. Veľká väčšina pacientov s primárnym nádorom pečene je […]

7) Chemoterapia karcinómu žlčníka a žlčových ciest

Tomáš Šálek Michal Mego Karcinóm žlčníka a žlčových ciest patrí medzi chemorezistentné ochorenia. Celkové liečebné odpovede pri liečbe chemoterapiou sa pohybujú pod 10 – 20 %. Vzhľadom na raritný výskyt týchto nádorov prakticky všetky klinické štúdie zahrňujú všetky typy nádorov žlčových ciest (karcinómy žlčníka spolu s karcinómami intrahepatálnych a extrahepatálnych žlčových ciest) a preto v súčasnosti nie je možné jednoznačne […]

5) Systémová terapia neuroendokrinných nádorov

Tomáš Šálek Patrik Palacka Neuroendokrinné nádory patria medzi zriedkavo sa vyskytujúce malígne ochorenia. Na Slovensku sa diagnostikuje približne 50 nových prípadov za rok. Vzhľadom na raritný výskyt neuroendokrinných tumorov sú skúsenosti s ich diagnostikou a terapiou pomerne malé. Súbory pacientov – referované v svetovej odbornej literatúre – zvyčajne obsahujú niekoľko desiatok pacientov, pričom väčšinou ide o súbory jednotlivých autorov […]