1) Epidemiológia zhubných nádorov žlčníka a žlčových ciest

Ivan Pleško Zhubné nádory žlčníka a extrahepatálnych žlčových ciest, označované vo väčšine prehľadov pod spoločným názvom ako Nádory žlčového traktu predstavujú vo väčšine regiónov a štátov pomerne zriedkavú lokalizáciu. Vzhľadom na túto skutočnosť, chýbajú nám odhady čo i len o ich približných počtoch v globálnom, celosvetovom merítku. Majú však tendenciu k vyššiemu výskytu v niektorých oblastiach a etnických skupinách bez toho, že by […]

2) Diagnostika nádorov žlčníka a žlčových ciest

Ivan Uhrín Zobrazenie žlčových ciest a žlčníka sa za posledné desaťročie výrazne zdokonalilo hlavne skvalitnením technického vybavenia, ako napr. harmonické USG zobrazenie, multi-slice CT (MSCT), event. zlepšením rozlišovacej schopnosti MR a neinvazívnym zobrazením patologických zmien MR cholangiopankreatikografiou (MRCP). K invazívnym rádiologickým vyšetreniam zaraďujeme perkutánnu transhepatálnu cholangiografiu (PTC), dnes je však využívaná skôr ako súčasťterapeutického výkonu s následnou drenážou žlčových […]

3) Endoskopická liečba karcinómu žlčníka a žlčových ciest

Peter Makovník Najčastejším prvým symptómom karcinómu žlčových ciest je obštrukčný icterus. Prvý opis diagnózy býva často ako malígny icterus, pretože rozlíšenie etiológie obštrukcie môže byť ťažké. Okrem cholagiocelulárneho karcinómu môže ísť o uzáver v žlčových cestách pri prerastaní karcinómu žlčníka, pankreasu alebo metastáz vzdialených karcinómov.(1) Z metastázujúcich karcinómov to býva najčastejšie kolorektálny karcinóm a karcinóm prsníka. Pri karcinóme žlčníka […]

4) Chirurgická liečba karcinómu žlčníka

Karel Kroupa 1. Histológia Adenokarcinóm žlčníka sa vyskytuje u 82 % prípadov ako skirhotický, papilárny alebo mucín produkujúci karcinóm. Nediferencované karcinómy sa vyskytujú asi v 7 % prípadov a skvamózny karcinóm asi u 3 % pacientov. Zmiešané karcinómy alebo adenoakantómy sa vyskytujú v menej ako 1 % prípadov. Vzácne nádory žlčníka sú lymfosarkómy, rhabdomyosarkómy, sarkómy retikulárnych buniek, fibrosarkómy, melanómy, karcinoidy […]

5) Chirurgická liečba karcinómu žlčových ciest

Karel Kroupa 1. Rozdelenie Karcinómy žlčových ciest sa pôvodne rozdeľovali na karcinóm žlčníka, karcinóm extrahepatických žlčovodov a Vaterskej papily (obr.1), zatiaľ čo karcinóm intrahepatických ciest bol zaradený k primárnemu pečeňovému karcinómu. Termín „cholangiocarcinoma“ bol pôvodne priradený len pre primárne tumory intraheptických žlčovodov a nebol používaný pre tumory extrahepatických žlčovodov.(1) Neskôr bol termín priradený pre intrahepatické, perihilárne a extrahepatické tumory […]

6) Rádioterapia karcinómu žlčníka a žlčových ciest

Elena Bolješíková Karcinóm žlčníka je diagnostikovaný častejšie vo veku 70 až 75 rokov, s prevahou u žien v pomere 3:1. Najväčšia prevalencia karcinómu žlčníka je v Izraeli, Mexiku, Chile a Japonsku. Rizikový faktor je prítomnosť žlčníkových kameňov, najmä v spojení s chronickou cholecystitídou.(1) Iný rizikový faktor je kalcifikovaný žlčník, tzv. porcelánový, ďalej polypy, karcinogény typu azotoluénu a nitrozamíny.

7) Chemoterapia karcinómu žlčníka a žlčových ciest

Tomáš Šálek Michal Mego Karcinóm žlčníka a žlčových ciest patrí medzi chemorezistentné ochorenia. Celkové liečebné odpovede pri liečbe chemoterapiou sa pohybujú pod 10 – 20 %. Vzhľadom na raritný výskyt týchto nádorov prakticky všetky klinické štúdie zahrňujú všetky typy nádorov žlčových ciest (karcinómy žlčníka spolu s karcinómami intrahepatálnych a extrahepatálnych žlčových ciest) a preto v súčasnosti nie je možné jednoznačne […]