6) Chirurgická liečba karcinómu žalúdka

Karel Kroupa Súčasný stav problematiky Podobne ako pre solídne malígne tumory gastrointestinálneho traktu (GIT) v inej lokalizácii platí, že chirurgická resekcia je jedinou terapeutickou metódou s potenciálne kuratívnym efektom. Stanovenie diagnózy karcinómu žalúdka je indikáciou na primárny chirurgický zákrok, aj keď vývoj neoadjuvantnej chemoterapie by do budúcnosti mohol priniesť zmeny.

4) Chirurgická liečba primárnych a sekundárnych nádorov pečene

Karel Kroupa 1. Chirurgické riešenie primárnych a sekundárnych malignít pečene Chirurgická resekčná liečba primárnych a sekundárnych malignít pečene je jediná kuratívna modalita s efektom dlhodobého prežitia. Je logické, že najväčšia tradícia chirurgickej liečby primárnych malignít pečene je v ázijských krajinách (Japonsko, Čína) a v subsaharskej Afrike, kde je najvyšší výskyt tohto ochorenia. Chirurgická liečba metastatického postihnutia pečene je naopak typická pre […]

4) Chirurgická liečba karcinómu žlčníka

Karel Kroupa 1. Histológia Adenokarcinóm žlčníka sa vyskytuje u 82 % prípadov ako skirhotický, papilárny alebo mucín produkujúci karcinóm. Nediferencované karcinómy sa vyskytujú asi v 7 % prípadov a skvamózny karcinóm asi u 3 % pacientov. Zmiešané karcinómy alebo adenoakantómy sa vyskytujú v menej ako 1 % prípadov. Vzácne nádory žlčníka sú lymfosarkómy, rhabdomyosarkómy, sarkómy retikulárnych buniek, fibrosarkómy, melanómy, karcinoidy […]

5) Chirurgická liečba karcinómu žlčových ciest

Karel Kroupa 1. Rozdelenie Karcinómy žlčových ciest sa pôvodne rozdeľovali na karcinóm žlčníka, karcinóm extrahepatických žlčovodov a Vaterskej papily (obr.1), zatiaľ čo karcinóm intrahepatických ciest bol zaradený k primárnemu pečeňovému karcinómu. Termín „cholangiocarcinoma“ bol pôvodne priradený len pre primárne tumory intraheptických žlčovodov a nebol používaný pre tumory extrahepatických žlčovodov.(1) Neskôr bol termín priradený pre intrahepatické, perihilárne a extrahepatické tumory […]

4) Chirurgická liečba karcinómu pankreasu

Karel Kroupa Ľubomír Sepeši 1. Postavenie chirurgickej liečby karcinómu pankreasu Chirurgická resekcia je jedinou terapeutickou metódou s potenciálne kuratívnym efektom. Cieľom liečby je kompletné odstránenie tumoru (R0 resekcia) s disekciou lymfatických uzlín. Tento spôsob liečby je však možný len asi u 11 – 20 % pacientov s týmto ochorením. Resekcia s mikroskopicky pozitívnym resekčným okrajom (R1 resekcia) alebo s makroskopicky pozitívnym […]