3) Chirurgická liečba neuroendokrinných nádorov tráviaceho systému

Peter Kothaj

Neuroendokrinné nádory gastrointestinálneho traktu sú liečiteľné chirurgicky. Pacienti s týmito nádormi sa na chirurgické oddelenia dostávajú po tom, ako sa u nich neuroendokrinný nádor laboratórne a klinicky dokáže a zobrazovacou metódou presne lokalizuje. Tieto nádory majú spoločnú tendenciu k metastázovaniu – dominantne do lymfatických uzlín a do pečene. Preto treba predoperačne vyšetriť aj tieto miesta možného metastázovania. Pokračovať v čítaní „3) Chirurgická liečba neuroendokrinných nádorov tráviaceho systému“

4) Rádioterapia neuroendokrinných nádorov tráviaceho systému

Elena Bolješíková

Neuroendokrinné nádory sú relatívne zriedkavé. Ich lokalizácia je rôzna, medzi najčastejšie patria endokrinné nádory pankreasu, nadobličiek, hypofýzy, štítnej žľazy… Pokračovať v čítaní „4) Rádioterapia neuroendokrinných nádorov tráviaceho systému“

5) Systémová terapia neuroendokrinných nádorov

Tomáš Šálek
Patrik Palacka

Neuroendokrinné nádory patria medzi zriedkavo sa vyskytujúce malígne ochorenia. Na Slovensku sa diagnostikuje približne 50 nových prípadov za rok. Vzhľadom na raritný výskyt neuroendokrinných tumorov sú skúsenosti s ich diagnostikou a terapiou pomerne malé. Súbory pacientov – referované v svetovej odbornej literatúre – zvyčajne obsahujú niekoľko desiatok pacientov, pričom väčšinou ide o súbory jednotlivých autorov (osobné skúsenosti), resp. skúsenosti z jednotlivých pracovísk. V prípade klinických štúdií zameraných na terapiu sú to väčšinou štúdie II. fázy, pričom prakticky úplne chýbajú dáta z III. fázy klinického skúšania. Pokračovať v čítaní „5) Systémová terapia neuroendokrinných nádorov“

6) Neuroendokrinné nádory tráviaceho traktu, charakteristika, klinika, diagnostika a liečba

Rudolf Hyrdel

Ide o široké spektrum nádorov so spoločnými charakteristickými vlastnosťami, ktoré sa v mnohom výrazne líšia od „klasických“ GI nádorov. Podmienkou objavenia a poznávania NET bolo objavenie ich produktov – tkanivových peptidových hormónov a poznanie ich funkcie. Do skupiny NET tráviaceho traktu patria: 1. neuroendokrinné nádory pankreasu (ostrovčekové nádory), 2. karcinoidné nádory žalúdka a črevného traktu. Pokračovať v čítaní „6) Neuroendokrinné nádory tráviaceho traktu, charakteristika, klinika, diagnostika a liečba“